Woekerend groen belemmert zicht voor verkeer

Op verschillende plaatsen in ons land belemmert het mooie uitlopende groen voor verkeersdeelnemers het overzicht op de weg. Dit meldt Veilig Verkeer Nederland.

Onveilig De vereniging roept wegbeheerders en weggebruikers op om dergelijke onveilige situaties aan te kaarten bij de gemeente. “Het is belangrijk dat struiken, heggen en bermen tijdig worden gesnoeid. Het groenbeheer mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid.” Meldingen  kunnen worden gedaan bij Meldpunt Veilig Verkeer.

Samen zie je veiliger Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde eerder al samen met partner Sita de campagne ‘Samen zie je veiliger‘, gericht op het signaleren en melden van verkeersonveilige situaties door zoveel mogelijk weggebruikers. Zo is er een app ontwikkeld waarmee verkeersdeelnemers gevaarlijke situaties via smartphone of tablet kunnen doorgeven aan het Meldpunt Veilig Verkeer.

Categorieën