Klanten Schadegarantverzekeraars waarderen schadeherstel met 8,7

De klanten van de Schadegarantverzekeraars waarderen de kwaliteit van het geleverde schadeherstelwerk met een 8,7. De dienstverlening van de Schadegarant auto(schadeherstel)bedrijven werd gewaardeerd met een 8,3 en de dienstverlening van verzekeraars en gevolmachtigd agenten met een 8,5.

Klanttevredenheidsmeting
Dit blijkt uit de 10×10 klanttevredenheidsmeting onder de klanten, die Schadegarant namens de verzekeraars en gevolmachtigd agenten heeft uitgevoerd. In november 2014 heeft Schadegarant de 50.000e reactie ontvangen. De scores komen ook terug in de NPS (Net Promotor Score), waar de klanten de Schadegarant auto(schadeherstel) bedrijven een NPS van +51 geven en de verzekeraars en gevolmachtigd agenten +42.

Uitkering schadebedrag
Bij de dienstverlening van de verzekeraar en gevolmachtigd agenten scoort de rechtstreekse uitkering van het schadebedrag aan de hersteller met een 8,9 het hoogst. Het laagst scorende item (7,9) was de uitleg bij aflevering van de herstelde auto. “Reden voor Schadegarant en de auto(schadeherstel)bedrijven om hieraan meer zorg en aandacht te besteden”, aldus Schadegarant. .

De 10×10 klanttevredenheidsmeting wordt continu uitgevoerd op basis van metingen onder consumenten die gebruik hebben gemaakt van het netwerk van Schadegarantbedrijven.Nu de klanttevredenheid vanaf 1 januari 2015 onderdeel gaat uitmaken van het vernieuwde eXperate, verwacht Schadegarant in 2015 een nog hogere klanttevredenheid.